Back
Individuálne
(online)
Dvojica (online)Skupinové (online)
Trvanie kurzu60 minút60 minút12 x 90 minút
Angličtina17 €10 €126 €
Španielčina17 €10 €126 €
Slovenčina17 €10 €126 €
Japončina20 €11 €144 €

Individuálne kurzy si môžu predplatiť ľubovoľný počet vyučovacích hodín.

Výučba prebieha online.

Kurzy vo dvojici si môžu predplatiť ľubovoľný počet vyučovacích hodín.

Výučba prebieha online.

Skupinové kurzy sú v malých skupinkách (3 – 5 študenti) počas 12-tich týždňov

Výučba prebieha online.
Každý týždeň je jedna 90–minútová lekcia.
Pre viac informácii o začiatku skupinových kurzov nás neváhajte kontaktovať

Neváhajte nás kontaktovať