Petra Bojkovská

Lektorka slovenského jazyka

Lektorka Petra

Ahojte! 🙂

Volám sa Petra a v jazykovej škole Language Siesta vyučujem slovenský jazyk pre cudzincov. Slovenčinu mám veľmi rada, preto som sa rozhodla študovať odbor slovenský jazyk a literatúra na Trnavskej univerzite v Trnave. Prvé skúsenosti s učením som získala počas doučovania mnohých študentov a potom práve na vysokej škole na hodinách praxe v rôznych trnavských školách. Príležitosť vyučovať môj materinský jazyk cudzincov je pre mňa veľká výzva a dobrodružstvo. Slovenčina je krásny jazyk plný mnohých tajomstiev, ktoré Ti rada odhalím :).

Cesta k učeniu:

K výučbe slovenského jazyka som sa dostala pred niekoľkými rokmi, keď som popri škole začala doučovať žiakov základnej školy. Zo začiatku som si myslela, že táto skúsenosť nebude pre mňa to pravé. Stalo sa však, čo som nečakala. Vyučovanie druhých ma veľmi baví a vždy sa pri ňom niečo nové naučím aj ja sama.
Každý študent je jedinečný, preto som všetky hodiny, ktoré som odučila, vždy prispôsobovala individuálnym potrebám. Robím tak aj naďalej. Či už ide o doučovanie, alebo výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, snažím sa zo svojich hodín urobiť príjemné posedenie s priateľom – lektorom.
Budem preto rada, ak sa na hodine stretneme aj my. 🙂

• Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy, ukončené bakalárske štúdium
• výučba slovenského jazyka na základných a stredných školách v Trnave (odborná prax)
• skúsenosti s doučovaním slovenského jazyka pre žiakov 1. – 2. stupňa ZŠ

• cestovanie a spoznávanie sveta
• čítanie kníh
• športovanie

Jedného dňa by som chcela napísať knihu, byť ubytovaná v hoteli Plaza v New Yorku a žiť v Barcelone.

1. Ahoj, Peťa! Čo by si nám o sebe prezradila na úvod?

Ahoj :). Som študentkou magisterského štúdia na TRUNI v Trnave. Rada spoznávam nových ľudí, ich kultúru, zvyky a všeobecne nové veci. Rada prekonávam výzvy, dávam si nové ciele a práve preto ma vyučovanie slovenského jazyka cudzincov posúva vpred.

2. Slovenčina je krásny jazyk, ale aj ťažký jazyk. Zaujíma ma teda, čo ťa viedlo k štúdiu slovenčiny na vysokej škole?

To áno, slovenčina robí problémy veľa ľuďom. Na základnej škole som mala predmet slovenský jazyk a literatúra veľmi rada, obľubovala som čítanie kníh, čo mi zostalo až dodnes. Vždy som vyhľadávala informácie o besedách s autormi a podobne. Písala som si aj vlastné poviedky, básne, pracovala v školskom časopise a chcela som týmto smerom pokračovať ďalej.

3. Keďže študuješ učiteľstvo, vnímaš toto povolanie ako poslanie?

Byť učiteľom, lektorom, je veľmi náročné, ale zároveň krásne povolanie. Človek nielen dáva vedomosti, ale na druhej strane ich veľmi veľa získava. Byť súčasťou rozvoja človeka je pre mňa istým spôsobom zadosťučinením. Keď mi žiaci povedia, že slovenčina nie je taká ťažká, ako sa na prvý pohľad zdá, vnímam svoje povolanie ako dobre zvolenú cestu. Preto by som mohla povedať, že istým spôsobom je to poslanie, ktoré si však vyžaduje veľa trpezlivosti, nových nápadov, ale predovšetkým radosti z odovzdávania informácií :).

4. Aké máš skúsenosti s učením a ako by si opísala svoj štýl učenia?

S vyučovaním, lepšie povedané doučovaním, slovenského jazyka som začala popri vysokej škole. Vystriedalo sa u mňa niekoľko žiakov – mladší i starší. Vždy sa však zamieravam na aktuálne požiadavky študenta. Vo všeobecnosti mojím cieľom nie je memorovanie poznatkov, ale hravým spôsobom vysvetlená podstata jazyka. Kvantita nad kvalitou by nemala byť rozhodujúcim faktorom.

5. V čom je vyučovanie cudzincov iné v porovnaní so slovenskými študentmi?

Každý jeden žiak má iný štýl učenia, používa iné metódy, rozumie učivu inak. Rozdiel medzi slovenskými študentmi a cudzincami spočíva v zanietenosti. Nakoľko je slovenčina materinským jazykom našich študentov, nevidia v nej toľko možností, ako sa s ňou dá narábať, ako keď ich ukážeme cudzincom. Verím však, že jedného dňa sa tento môj názor zmení :).

6. Je niečo, čo ťa na výučbe cudzincov prekvapilo? Spomenieš si napríklad na nejaký zážitok s nimi?

Vyučovať slovenčinu cudzincov, ktorá je ľúbozvučným jazykom, častokrát prináša so sebou veľa zábavných momentov a prekvapení. Čo ma však najviac poteší a z čoho mávam najväčšiu radosť, je samotná zanietenosť študentov učiť sa náš jazyk. Vedieť rozlišovať, kedy sa píše y/i, kedy dávať akú koncovku či ako správne vysloviť mäkké spoluhlásky.

7. Prečo si myslíš, že cudzinec na Slovensku by sa mal venovať štúdiu slovenčiny?

Myslím si, že keď človek žije na istom území, kde nerozprávajú jeho rodnou rečou, je potrebné, niekedy až nutné, aby vedel základné frázy daného jazyka. Slovensko je krajinou, kde nie vždy je možnosť dohovoriť sa po anglicky. Práve preto, ak chcú byť ľudia súčasťou istej komunity, získavať si nových priateľov a deliť sa s nimi o zážitky, bude pre nich jednoduchšie, ak tieto základné frázy zaradia do svojho slovníka.

8. Prezradíš nám, na čo by sa mohol študent tešiť na tvojich hodinách?

Uvoľnená atmosféra a priateľský prístup sú základné charakteristiky mojich hodín. Pre študentov sa snažím byť nielen lektorom, ale taktiež priateľom. Preto sa teším na každého študenta už teraz 🙂

Kontaktujte nás

              

Kde nás nájdete

Hviezdoslavova 14
917 01 Trnava
Triedy sa nachádzajú na 2. poschodí
v budove poisťovne Kooperativa.
(Dostupné aj výťahom)

Jazykové verzie